formularz

Cennik konsultacji :

Dermatologia

Konsultacja lekarza dermatologa150 zł
Konsultacja wenerologiczna150 zł

Medycyna Estetyczna

Konsultacja estetyczna*150 zł
*jeśli pacjent wykona zabieg w dniu konsultacji,nie ponosi jej kosztów

Chirurgia Plastyczna

Konsultacja z zakresu chirurgii plastycznej200 zł

 Dietetyka

Konsultacja dietetyka połączona z pomiarem składu ciała120 zł
Konsultacja kontrolna dietetyka60 zł

Kosmetyka

Konsultacja kosmetologabezpłatna

 

Pobierz także pełny cennik w formacie PDF – tutaj.

Uwaga !

Niniejsze ceny konsultacji lekarskich i zabiegów medycznych zawarte w cenniku są cenami brutto oraz zawierają podatek VAT. Cennik ten nie stanowi jednak oferty w rozumieniu kodeksu handlowego, ale ukazuje orientacyjne ceny i nie może stanowić podstawy do reklamacji.

 

INFORMACJE O CENNIKU

Cennik usług medycznych wykonywanych w Provita Sp. z o.o. dostępny jest w Biurze Obsługi Pacjenta.

CENNIK OPŁAT ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
 

RODZAJ USŁUGI

 

CENA

Wykonanie jednej strony wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej7,00 (brutto)
Wykonanie jednej strony kopii dokumentacji medycznej0,30 (brutto)
Kopia dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych1,81 (brutto)
Podstawa prawna:
1. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(Dz. U. 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.)
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2018r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2017 r. Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1383 i 1386 i 2120 oraz z 2018r. poz. 138) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2018r. wyniosło 4863,74 zł.

Przewiń do góry