Zbigniew Łucki

Zbigniew Łucki

Chirurg plastyk

dr Zbigniew Łuckilekarz specjalista – chirurg plastyk

Przebieg pracy zawodowej:

 • lekarz specjalista – chirurg plastyk,
 • ordynator na Oddziale Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej w Wojewódzkim Szpitalu
  Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu,
 • 1994 r. ukończył Wydział Lekarski ówczesnej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
  (obecnie Uniwersytet Medyczny),
 • 1998 r. uzyskał specjalizację I stopnia z zakresu chirurgii ogólnej,
 • 2003 r. uzyskał specjalizację I stopnia z zakresu chirurgii ogólnej,
 • 2007 r. uzyskał tytuł specjalisty z zakresu chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i estetycznej,
 • wiedzę i doświadczenie zdobywał podczas licznych szkoleń w kraju i zagranicą.

Członkowstwo towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej,
 • Polskie Towarzystwo Leczenia Oparzeń,
 • Towarzystwo Chirurgów Polskich.